menu

Katholiek Onderwijs Ronse is meer dan enkel onderwijs

Op Campus Glorieux is dat zeer duidelijk!

Onze sterktes

Welbevinden

- vanuit verbondenheid werken rond sociale en emotionele vaardigheden

- aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van het kind

- ontwikkelen van de totale persoon: hoofd, hart, handen

Taalbeleid

- dagelijks kwartierlezen in de klas

- intense samenwerking met de bibliotheek van Ronse

- taalverrijking in de ‘boekenklas’ en het ‘taalhuisje’

- kennismaking met kinderliteratuur door bezoeken van jeugdschrijvers en illustrators

Milieu

- een milieuvriendelijke school: afval sorteren, wegwerpmateriaal beperken,…

- aandacht voor groenvoorzieningen en aangepaste speelplaatsinrichting

- we vormen een groene long in het centrum van de stad

Techniek en media

- ontwikkelen van creativiteit door te experimenteren en te demonstreren

- technische principes leren begrijpen en eenvoudige technische handelingen uitvoeren

- ontwikkelen van mediataal, media-toepassingen, mediavaardigheden en een mediagebruik.

Beweging en sport

- de lessen bewegingsopvoeding worden aangevuld met bewegingstussendoortjes en lessen bodymap en motoriek

- extra middagactiviteiten: middagsport, spelen met materialen uit de spelotheek

- aandacht voor speelplaatswerking en speelplaatsverfraaiing

- deelname aan MOEV-activiteiten

Zorg

- aandacht voor onderwijs op maat van élk kind

- ondersteuning door een breed zorgteam met interne en externe leerlingbegeleiders

- regelmatig overleg met ouders en  onderwijspartners

Snel navigeren naar een campus